IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Mạch nạp VNShop Programmer

185.000 
Điểm tích lũy: 185 điểm
mach-nap-vnshop [439]
Còn hàng
+

Tính năng:

 • Hỗ trợ nạp VĐK: 89C, 89S, AVR, PIC.
 • Chân nạp ISP tương thích mạch USBIS
 • Chân nạp ICSP tương thích mạch nạp PICkit2.
 • Sử dụng USB HID: Cắm là chạy, không cần cài đặt bất cứ Driver gì.
 • Chuyển đổi giữa các Firmware bằng phần mềm

Thông số kỹ thuật:

 • Mạch có thể sử dụng 3 Firmware.
 • Chuyển đổi giữa các Firmware bằng phần mềm.
 • Sử dụng được với phần mềm ProgISP.
 • Sử dụng được với phần mềm PICkit2.

Hướng dẫn chuyển đổi giữa các Firmware (bằng phần mềm) :

Download Phần Mềm Chuyển ĐổiĐể chuyển đổi giữa các Firmware:

 • Giữ nút BOOT trên mạch và cắm mạch nạp vào máy tính.
 • Chạy phần mềm chuyển đổi.
 • Ấn connect.
 • Muốn sử dụng Firmware nào thì chọn Firmware tương ứng
 • Muốn sử dụng Firmware gốc thì ấn chọn Update to VNShop Prog
 • Muốn sử dụng Firmware USBISP thì chọn Update to VN-USBISP
 • Muốn sử dụng Firmware PICkit2 thì chọn Update to PICkit2

3 Firmware cho mạch nạp :

- Sử dụng Firmware gốc:

Download Phần Mềm Firmware gốc

Hỗ trợ nạp 89C, 89S: Nạp qua cổng song song (socket 40 pin).

- Sử dụng Firmware USBISP:

Dùng phần mềm ProgISP như mạch USBISP thông thường: Nạp qua cổng ISP 10P

Download Phần Mềm Firmware USBISP

- Sử dụng Firmware PICkit2:

Dùng phần mềm PICkit2 như mạch PICkit2 thông thường: Nạp qua cổng ICSP

Download Phần Mềm Firmware PICkit2


Mạch nạp VNShop Programmer

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam: