IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Mạch nạp VNShop Programmer

185.000 
Điểm tích lũy: 185 điểm
mach-nap-vnshop-A62 [439]
Còn hàng
+

Mạch nạp VNShop Programmer

Tính năng

 • Hỗ trợ nạp VĐK: 89C, 89S, AVR, PIC.
 • Chân nạp ISP tương thích mạch USBIS
 • Chân nạp ICSP tương thích mạch nạp PICkit2.
 • Sử dụng USB HID: Cắm là chạy, không cần cài đặt bất cứ Driver gì.
 • Chuyển đổi giữa các Firmware bằng phần mềm

Thông số kỹ thuật

 • Mạch có thể sử dụng 3 Firmware.
 • Chuyển đổi giữa các Firmware bằng phần mềm.
 • Sử dụng được với phần mềm ProgISP.
 • Sử dụng được với phần mềm PICkit2.

Để chuyển đổi giữa các Firmware

 • Giữ nút BOOT trên mạch và cắm mạch nạp vào máy tính.

 • Chạy phần mềm chuyển đổi.

 • Ấn connect.

 • Muốn sử dụng Firmware nào thì chọn Firmware tương ứng

 • Muốn sử dụng Firmware gốc thì ấn chọn Update to VNShop Prog

 • Muốn sử dụng Firmware USBISP thì chọn Update to VN-USBISP

 • Muốn sử dụng Firmware PICkit2 thì chọn Update to PICkit2

 • 3 Firmware cho mạch nạp :

  • Firmware gốc hỗ trợ nạp 89C, 89S: Nạp qua cổng song song (socket 40 pin).
  • Dùng phần mềm ProgISP như mạch USBISP thông thường: Nạp qua cổng ISP 10P
  • Dùng phần mềm PICkit2 như mạch PICkit2 thông thường: Nạp qua cổng ICSP

Tham khảo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại