IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Module Bluetooth BT16 4.2

150.000 
Điểm tích lũy: 150 điểm
bt16-4-2-bluetooth-ble [262]
Hết hàng

Module Bluetooth BT16 4.2

Module Bluetooth BT16 4.2 truyền dữ liệu qua bluetooth theo chuẩn bluetooth BLE (Bluetooth Low Energy là bluetooth năng lượng thấp giúp giảm đáng kể điện năng tiêu thụ), sử dụng chip đơn AB1602 Bluetooth 4.2 BLE. BT16 4.2 Bluetooth hỗ trợ chế độ lệnh thực hiện bên ngoài MCU tương tác với các module. Người dùng có thể cấu hình các thông số của mô-đun và một số lệnh điều khiển thông qua cổng nối tiếp ví dụ như: sửa đổi các UUID, sửa đổi tên Bluetooth, điều khiển Bluetooth ngắt kết nối, vv.

Thông số kỹ thuật:

 • Điện áp hoạt động: +3.3VDC 50mA
 • Giao thức: Bluetooth BLE
 • Tần số hoạt động: 2.4GHz ISM band
 • Điều chế: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
 • Ling Min độ: ≤-84dBm AT 0.1% BER
 • Tính năng bảo mật: Xác thực và mã hóa
 • Dịch vụ hỗ trợ: Trung & ngoại vi UUID FFE0, FFE1 , FFE2 ( FFE0 dịch vụ UUID, FFE1 để đọc kênh dữ liệu, FFE2 ghi kênh dữ liệu )
 • Công suất tiêu thụ:
  • Chế độ năng lượng thấp: Standby hiện 200-270u A, truyền 1mA
  • Chế độ hoạt động bình thường: chế độ chờ để 4mA, truyền tải 4,17 mA
 • Khoảng cách truyền dẫn: 10-12 m
 • Tốc độ truyền tải: 280 byte
 • Bluetooth truyền dữ liệu không dây trong khoảng cách ngắn, tự động hóa, an ninh, giám sát không dây và phòng điều khiển thiết bị, hệ thống kiểm soát truy cập, nhà thông minh, đồ chơi điều khiển từ xa bằng Blutooth,…

Pinout Bluetooth BT16 4.2

Hướng dẫn sử dụng:

 • Mở app nrf connect và kết nối với BT16, gửi giá trị “01” led D6 trên board IoT Maker UnoX sẽ sáng, gửi giá trị “00” led sẽ tắt
 • Xem video demo để hiểu rõ hơn

Linh kiện cần dùng::

 • 1 board IoT Maker UnoX, 1 dây kết nối board với máy tính
 • 1 Module Bluetooth BT16 4.2, dây cắm test board (đực,cái) (4 dây)
 • 1 smartphone có cài app nrf connect

Kết nối phần cứng:

Bluetooth BT16 4.2 + IoT Maker UnoX

Code

int ledPin = 3; 
int state = 0;
int flag = 0; 
 
void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 
 Serial.begin(9600); // Default connection rate for my BT module
}
 
void loop() {

 if(Serial.available() > 0){
 state = Serial.read();
 flag=0;
 }

 if (state == 1) {
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
 if(flag == 0){
 Serial.println("LED: off");
 flag = 1;
 }
 }

 else if (state == 0) {
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 if(flag == 0){
 Serial.println("LED: on");
 flag = 1;
 }
 }
}
test-module-bluetooth.ino

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Code mẫu (test-module-bluetooth.ino, 0 Kb) [Tải về]

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại