IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Noduino Quantum - ESP32 - WIFI - BLE - IoT

Giá cũ: 590.000 
500.000 
Bạn tiết kiệm: 90.000 ₫ (15%)
Điểm tích lũy: 500 điểm
QUANTUMESP32-B74 [18]
Còn hàng
+

Noduino Quantum - ESP32 - Wifi - BLE - IoT với MCU là ESP32 Dual core, tích hợp WiFi SoC và dual mode Bluetooth. Board được thiết kế tương thích với Arduino, hỗ trợ tự động upload chương trình qua MicroUSB, đồng thời giúp việc xây dụng một IoT prototype một cách nhanh chóng.

Tài liệu tham khảo:

- Driver: http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

- https://espressif.com/en/products/hardware/esp32/resources

- https://esp32.vn

- http://esp-idf.readthedocs.io/

- https://github.com/espressif/arduino-esp32


Phần mềm

Ngôn ngữ lập trình:
 • Arduino
 • C/C++
 • Lua
 • Micropython

Processor

Flash:
16Kbytes
Giao tiếp không dây:
 • Bluetooth LE
 • Wi-Fi
Interface:
 • ADC
 • DAC
 • GPIO
 • I2C
 • I2S
 • PWM
 • SDIO
 • SPI
 • UART
RAM:
520Kbytes
Tốc độ xử lý:
240MHz

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Adruino Board
 • Cắm trên Breadboard

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại