IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Nodemcu ESP32 Wifi BLE

250.000 
Điểm tích lũy: 250 điểm
nodemcu-esp32
Hết hàng

Nodemcu ESP32 Wifi BLE với module ESP32-WROOM-32 mới nhất với Dual core, tích hợp WiFi SoC và dual mode Bluetooth. Board hổ trợ tự động upload chương trình qua MicroUSB, giúp việc xây dựng một IoT prototype một cách nhanh chóng.

Thông số kỹ thuật :

1. Module ESP32-WROOM-32

 • CPU: Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 microprocessor, operating at 160 or 240 MHz and performing at up to 600 DMIPS
 • Memory: 520 KiB SRAM
 • Wireless connectivity:
  • Wi-Fi: 802.11 b/g/n/e/i
  • Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE
 • Peripheral interfaces:
 • Security:

 • Operating temperature -40 + 85C
 • Operating voltate: 2.2-3.6V
 • Consumption: 80 mA typ
 • Dimensions: 18 mm x 20 mm x 3 mm

2. Board

 • USB – 1x micro USB port for power and programming
 • Misc – BOOT and EN buttons, red (power) and blue (GPIO2) LEDs
 • Power Supply – 5V via USB or Vin pin
 • Dimensions – 51.4 x 28.3 mm


Tài liệu tham khảo:

- https://espressif.com/en/products/hardware/esp32/resources

- https://esp32.vn

- http://esp-idf.readthedocs.io/

- https://github.com/Nicholas3388/LuaNode

- https://github.com/espressif/arduino-esp32


Phần mềm

Ngôn ngữ lập trình:
 • Arduino
 • C/C++
 • Micropython

Processor

Giao tiếp không dây:
 • Bluetooth LE
 • Wi-Fi
Interface:
 • ADC
 • DAC
 • GPIO
 • I2C
 • I2S
 • PWM
 • SDIO
 • SPI
 • UART
 • USB 2.0
RAM:
520Kbytes
Tốc độ xử lý:
240MHz

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại