IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Sensor

390.000 
+
Cảm biến độ ẩm đất MCU
sensor-soil-moisture [605]
45.000 
+
Máy quét định vị Lidar
may-quet-dinh-vi-lidar [599]
1.820.000 
+
Cảm biến US-100
sensor-us-100 [552]
95.000 
+
IC LM35
lm35 [544]
22.000 
+
Cảm biến do line QTR-5RC
sensor-QTR-5RC [512]
155.000 
+
Cảm biến lưu lượng dòng chảy
sensor-luu-luong [503]
80.000 
Hết hàng
Cảm biến rung WS-420
sensor-rung [484]
30.000 
+
Cảm biến âm thanh Digital
sensor-am-thanh-digital [483]
25.000 
+
270.000 
+
Module cảm biến RGB APDS-9960
sensor-apds-9960 [451]
135.000 
+
Cảm biến từ cửa OC-55
cam-bien-tu-oc-55 [430]
90.000 
+
Cảm biến từ cửa GY-MC 58
sensor-gy-mc-58 [418]
85.000 
+
Module cảm biến Radar RCWL-0516
radar-sensor-rcwl-0516 [370]
35.000 
Hết hàng
Cảm biến nhiệt độ hiển thị XH-W1209
cam-bien-nhiet-do-hien-thi [352]
95.000 
+
Đầu dò PH SIN-PH5011
dau-do-ph5011 [350]
1.560.000 
Hết hàng
620.000 
Hết hàng
Cảm biến dò Line TCRT5000
cam-bien-line-tcrt5000 [323]
5.000 
+
Cảm biến nhiệt độ- độ ẩm relay
relay-cam-bien-nhiet-do [313]
110.000  95.000 
+
Cảm biến vật cản Radar 220VAC
cam-bien-vat-can-radar-220vac [307]
240.000 
+