IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

SOM-ESP32-1

650.000 
Điểm tích lũy: 650 điểm
som-esp32-A63 [506]
Còn hàng
+


- Tích hợp ESP-WROOM-01

- MicroSD với SDIO

- LAN 100Mbps với PHY LAN8720A

- Debug facility, nạp code tự động từ software mà không cần nhấn nút,...Giúp gia tăng thời gian phát triển ứng dụng.

- Interface: 8 IOs với UART 0, VSPI,...

- Nguồn tích hợp sẵn 5V -> 3.3V. ACE có thể cấp nguồn trực tiếp từ jack 5V, hoặc từ trong board, hoặc từ 3.3V. Khi dùng nguồn từ 3.3V, ACE cần remove IC nguồn 5V-> 3.3V.

- Cách ly debug facility với hoạt động của SDIO, LAN.

- Có sẵn 1 Led để test.

- High ESD protection.

- Kích thước: 57x60mm.

Tài liệu hướng dẫnĐặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại