IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Wi-Fi

Anten wireless 2.4GHz 3.5dBi
anten-2.4ghz-3.5dbi [411]
50.000 
+
Antenna wifi ESP8266 MT7681 3DBI
antenna-wifi-esp8266-C34 [147]
35.000 
+
Board ESP32 - WiFi Lora 32
WiFi-Lora-32-B61 [396]
450.000 
+
Board ESP32 IntoRobot-Fig
esp32-lora-intorobot [622]
385.000 
Hết hàng
340.000 
+
Công tắc cảm biến hồng ngoại
cong-tac-cam-bien-hong-ngoai [277]
90.000 
Hết hàng
270.000 
+
495.000 
Hết hàng
D1 Mini Button shield
button-shield-d1-mini-B52 [416]
30.000 
+
ESP-Prog
esp-frog-B61 [644]
395.000 
Hết hàng
ESP-WROOM-02D
esp-wroom-02d [559]
90.000 
Hết hàng
ESP32 Arduino Basic Development Kit(Black)
m5stack-esp32-B81 [427]
950.000 
+
ESP32 IoT Uno
ESP32UNO [140]
490.000 
ESP32 Pico D4
esp32-pico-B64 [436]
150.000  99.000 
+
ESP32-DevKitC- 32D
esp32-devkit-32d-B61 [645]
325.000 
Hết hàng
ESP32-LyraT
esp32-lyrat-B54 [558]
590.000  499.000 
Hết hàng