IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Điện trở 1/4w

4.000 
Điểm tích lũy: 4 điểm
dien-tro-1/4w [288]
Còn hàng
+

Điện trở 1/4w với nhiều giá trị khác nhau:

10Ω, 22Ω, 47Ω, 100Ω, 150Ω, 200Ω, 220Ω, 270Ω, 330Ω,

470Ω, 510Ω, 680Ω, 1KΩ, 2KΩ, 2.2KΩ, 3.3KΩ, 4.7KΩ,

5.1kO, 6,8 K [omega], 10 K [Omega, 20K ohms, 51KΩ, 68KΩ, 100 K [Omega,

220KΩ, 300KΩ, 470KΩ, 680KΩ, 1M

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại