IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Kết quả tìm kiếmSản phẩm tìm thấy: 555

Board GSM/GPRS A6
gsm-gprs-a6-C33 [124]
280.000 
+
Module GSM GPRS A6C
module-a6c [125]
230.000  215.000 
+
Module WiFi MT7687F IoT
module-mt7687f [126]
320.000 
Hết hàng
Wireless LAN USB2.0 Adapter
usb-wifi [551]
120.000 
+
GPS Antenna 1575.42MHz
anten-gps [297]
70.000 
+
ESP8266 - IoT WiFi Uno
iot-wifi-uno-B53 [128]
250.000 
LCD TFT SPI 2.0 Inch
lcd spi-2.0-C65 [129]
130.000 
+
Camera A6C
camera-a6c-C33 [130]
50.000 
+
Động cơ RC Servo 9G SG90
9G-SG90-A22 [131]
40.000 
+
Động cơ RC Servo MG90S
MG90-A22 [132]
68.000 
+
Động cơ Servo Futaba S3003
S3003-A22 [133]
90.000 
+
Động cơ Servo MG996R
MG996R-A22 [134]
90.000 
Hết hàng
Module LED 7 đoạn 4 số
7doan-4so-A21 [135]
60.000 
+
Khung xe Robot rùa
khung-xe-rua-A84 [136]
130.000 
Hết hàng
Breakout GPRS GSM A6C
a6c-breakout-C33 [137]
3.450.000 
+
Breakout GPRS GSM WIFI A20
a20-breakout-C33 [139]
390.000 
Hết hàng
ESP32 IoT Uno
ESP32UNO [140]
490.000 
Module relay OMRON 4 kênh 5V
omron-relay-4-channel-A52 [141]
150.000 
Hết hàng
Động cơ giảm tốc
dongco-giamtoc-A83 [142]
35.000 
+
Cảm biến tiệm cận kim loại LJ12A3
LJ12A3-sensor-C114 [143]
60.000 
Hết hàng