IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

ESP8266-DevKitC WROOM 02D

295.000 
Điểm tích lũy: 295 điểm
esp8266-devkit [643]
Còn hàng
+

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại