IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Kết quả tìm kiếmSản phẩm tìm thấy: 540

495.000 
+
145.000 
+
Micro:bit STEM kit
micro:bit-stem-kit [720]
1.390.000 
Hết hàng
Board mở rộng cho Micro:bit Micro:IO
board-mo-rong-micro:io [719]
220.000 
+
Robot Micro: Maqueen
micro:macqueen [718]
685.000 
Hết hàng
Raspberry Pi 4 Model B
raspberry-pi-4 [715]
1.299.000 
Bộ kit 37 sensor cho Arduino
kit-37-sensor [713]
320.000 
+
45.000 
+
Cable AV RCA cho Raspberry
cable-av-raspberry [678]
80.000 
+
USB RFID mini 125KHz
usb-rfid-125khz [677]
275.000 
+
NVIDIA Jetson Nano Dev kit
jetson-nano-kit [675]
3.200.000 
+
Case Silicone cho Micro:bit
case-silicone-micro:bit [672]
95.000 
+
Case Acrylic cho Micro:bit
case-acrylic-micro:bit [671]
30.000 
+
Cable Ethernet LAN 1m
cable-ethernet-1m [670]
30.000 
+
Smart Power Meter FL_PM1P
smart-power-meter [667]
750.000 
Hết hàng
Thẻ RFID UIC tần số 13.56MHz
the-uic-ic [659]
22.000 
+
Thẻ RFID UID tần số 13.56MHz
the-uid-ic [658]
22.000 
+
Mạch Điều khiển động cơ DC Servo: MSD_AH
mach-dieu-khien-dong-co-msd-ah [657]
799.000 
+
Mạch Điều khiển động cơ DC Servo: MSD_EH
mach-dieu-khien-dong-co-msd-eh [656]
700.000 
+
Mạch Điều khiển động cơ DC Servo: MSD_EM
mach-dieu-khien-dong-co-msdem [655]
570.000 
+