IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Kết quả tìm kiếmSản phẩm tìm thấy: 555

Plug sạc 8 cổng USB
plug-8-usb [781]
890.000 
+
Module khuếch đại âm thanh MAX98357 I2S
module-khuech-dai-max98357-i2s [780]
75.000 
+
Module khuếch đại OEP30W
module-oep30w [779]
80.000 
+
Grove beginner kit for Arduino
grove-beginner-kit-arduino [778]
625.000 
+
ESP32 wireless stick lite SX1276
esp32-wireless-stick-lite-B61 [776]
405.000 
+
Mạch DC-DC giảm áp có màn hình hiển thị
mach-dc-dc-giam-ap-man-hinh [775]
240.000 
+
385.000 
Hết hàng
370.000 
+
TTGO T5 V2.3 ESP32
ttgo-esp32-v2.3 [772]
290.000 
Hết hàng
Module Bluetooth TTGO T-BeamV1.0 ESP32
ttgo-wifi-lora-esp32 [771]
570.000 
+
TTGO T-Watch-2020 ESP32
ttgo-t-watch-2020 [770]
725.000 
Hết hàng
1.350.000 
1.300.000 
+
1.300.000 
+
Module Finger print M5stack FPC1020A Grove
finger-print-m5stack-B82 [757]
550.000 
+
Nguồn Raspberry pi 4 official
nguon-chinh-hang-rpi-4-B33 [756]
330.000 
Hết hàng
Nguồn Rapsberry Pi 4 5V 3A có công tắc
nguon-rpi-4-5v3a-B33 [755]
120.000 
Hết hàng
Case nhôm Raspberry pi 4
case-nhom-raspberry-B31-pi-4 [754]
190.000 
Cáp Micro HDMI to HDMI
cable-micro-hdmi-to-hdmi-B23 [752]
65.000 
Hết hàng