IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

LCD Text LCD2004

120.000 
Điểm tích lũy: 120 điểm
lcd-2004-C72 [249]
Còn hàng
+

Mô tả sản phẩm

LCD text 2004 một sản phẩm quen thuộc với những người mới học và muốn thực hiện các dự án về điện tử, lập trình. Sản phẩm khắc phục được nhược điểm kết nối cần đến 8 dây của các moduke led khác, sản phẩm dùng module Ì2C tích hợp nên việc kết nối trở nên đơn gỉan với chỉ 4 dây. LED 20X04 có khả năng hiển thị 4 hàng, mỗi hàng 20 kí tự, tương ứng với 4 hàng 20 cột. Để sử dụng được sản phẩm với chuẩn I2C cần thêm thư viện hỗ trợ và phải biết địa chỉ của sản phẩm trong đường truyền I2C. Sản phẩm có độ bền cao đồng thời có rất nhiều ví dụ mẫu được cộng đồng Arduino xây dựng sẵn sẽ giúp người mới sử dụng làm quen nhanh hơn cũng như tiết kiệm được thời gian trong việc phát triển ứng dụng của mình.

Thông số kĩ thuật:

 • Điện áp hoạt động: 5VDC
 • Dòng điện tiêu thụ: 350uA - 600uA.
 • Nhiệt độ hoạt động: -30°C đến 75°C.
 • Kích thước 96 x 60 mm, chữ đen, nền xanh lá.
 • Đèn Led nền có thể điều khiển bằng biến trở hoặc PWM.
 • Có thể điều khiển bằng 6 chân tín hiệu.
 • Hỗ trợ hiển thị bộ kí tự tiếng Anh và tiếng Nhật.

Sơ đồ chân

Sơ đồ chân của LED text 20x04 giống vối các sản phẩm LED text thông thường với 16 chân. nhưng module sửa dụng thêm IC tích hợp giao tiếp I2C do đó người dùng cần kết nối với 4 chân I2C.

 • VSS: tương đương với GND - cực âm
 • VDD: tương đương với VCC - cực dương (5V)
 • Constrast Voltage (Vo): điều khiển độ sáng màn hình
 • Register Select (RS): lựa chọn thanh ghi (RS=0 chọn thanh ghi lệnh, RS=1 chọn thanh ghi dữ liệu)
 • Read/Write (R/W): R/W=0 ghi dữ liệu , R/W=1 đọc dữ liệu.
 • Enable pin: Cho phép ghi vào LCD
 • D0 - D7: 8 chân dữ liệu, mỗi chân sẽ có giá trị HIGH hoặc LOW nếu bạn đang ở chế độ đọc (read mode) và nó sẽ nhận giá trị HIGH hoặc LOW nếu đang ở chế độ ghi (write mode)
 • Backlight (Backlight Anode (+) và Backlight Cathode (-)): Tắt bật đèn màn hình LCD. LCD2004

IC LCM2004

IC LCM2004 là IC hỗ trợ giao tiếp I2C với 4 chân đầu vào

 • SCL
 • SDA
 • VCC
 • GND

Video demo

Thư hiện chương trình hiển thị trên LCD text 20x04 kết nối với Arduino Uno R3

Kết nối

Kết nối Arduino Uno R3 với IC LCM1602

LCM1602 Arduino Uno R3
VCC 5V
GND GND
SDA A4
SCL A5

Nối tắt 2 chân của ngõ ra LED trên IC

Lưu ý, để nạp chương trình thành công lên LCD 2004 hoặc một module, vi điều khiền bất kì trong đường truyền I2C cần phải biết chính xác địa chỉ module, vi điều khiển đó. Tham khảo để biết cách xác địa chỉ này:

I2C Scanner

Chương trình

Người dùng cần cài đặt thư viện Liquid Crystal I2C: Liquid Crystal I2C

<code class="language-c"><span class="hljs-meta">#<span class="hljs-meta-keyword">include</span> <span class="hljs-meta-string"><Wire.h> </span></span>
<span class="hljs-meta">#<span class="hljs-meta-keyword">include</span> <span class="hljs-meta-string"><LiquidCrystal_I2C.h></span></span>

<span class="hljs-comment">// Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display</span>
<span class="hljs-function">LiquidCrystal_I2C <span class="hljs-title">lcd</span><span class="hljs-params">(<span class="hljs-number">0x3F</span>, <span class="hljs-number">20</span>, <span class="hljs-number">4</span>)</span></span>; <span class="hljs-comment">// 0x3F is the address of the LCD</span>

<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">void</span> <span class="hljs-title">setup</span><span class="hljs-params">()</span>
</span>{
 <span class="hljs-comment">// initialize the LCD</span>
 lcd.begin();

 <span class="hljs-comment">// Turn on the blacklight and print a message.</span>
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(<span class="hljs-number">1</span>,<span class="hljs-number">0</span>);
 lcd.print(<span class="hljs-string">"IOT MAKER VIETNAM"</span>);
 lcd.setCursor(<span class="hljs-number">3</span>,<span class="hljs-number">1</span>);
 lcd.print(<span class="hljs-string">"Hello, world!"</span>);

}

<span class="hljs-function"><span class="hljs-keyword">void</span> <span class="hljs-title">loop</span><span class="hljs-params">()</span>
</span>{
}
</code>

Kết quả

video LCD20x04:

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại