IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

​Shield LCD TFT Arduino Mega

95.000 
Điểm tích lũy: 95 điểm
​ShieldLCD-ArduinoMega [94]
Còn hàng
+

Shield LCD TFT Arduino Mega giúp bảo về LCD TFT tránh hư hỏng, hoặc giao tiếp không được với Arduino Mege vì chênh lẹch điện áp. Shield chỉ dùng được với Arduino Mege và LCD 16-bit, 40 chân

Sơ đồ mạch của shield

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
  • Cắm trên Breadboard
  • Module
  • Shield

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại