IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Mạch điều khiển joysticks

35.000 
Điểm tích lũy: 35 điểm
joysticks [187]
Hết hàng

Mạch điều khiển joysticks

Mạch điều khiển Joysticks được thiết kế để có thể giúp bạn điều khiển các thiết bị theo mong muốn. Tương tự như trên các tay cầm game, nó sử dụng 2 biến trở trên 2 trục X và Y, nhờ đó xuất mức điện áp đưa đến đầu vào analog của các vi điều khiển, nhờ đó dễ dàng xử lý các tín hiệu này để điều khiển các thiết bị chấp hành theo mong muốn. Hơn nữa, mạch Joystick còn cung cấp thêm 1 nút nhấn và có thể sử dụng nó với chức năng accept/enter.

Thông số kỹ thuật

 • Kích thước: 34x27x35mm
 • 5 chân kết nối
 • 1 Nút nhấn
 • 2 hướng điều khiển X và Y
 • Điện áp vào: 5V

Dual-axis-XY-Joystick-Module-PS2-Joystick-Control-Lever-Sensor-For-Arduino-KY-151851053105-3

Sử dụng cơ bản

 • Các vật tư sử dụng thêm

 • Đấu nối

  Đấu nối

 • Thư viện cần dùng

 • Code

  #include "SSD1306.h"
  
  #define S0 12
  #define S1 13
  #define S2 14
  
  int Xsensor, Ysensor;
  
  SSD1306 display(0x3c, 4, 5);
  
  void setup()
  {
   display.init();
   display.flipScreenVertically();
   display.setFont(ArialMT_Plain_16);
   display.drawString(15, 20, "IotMaker.VN");
   display.display();
   delay(2000);
  
   pinMode(S0, OUTPUT);
   pinMode(S1, OUTPUT);
   pinMode(S2, OUTPUT);
  }
  
  void loop()
  {
   display.clear();
   digitalWrite(S0, LOW);
   digitalWrite(S1, LOW);
   digitalWrite(S2, LOW);
   Xsensor = analogRead(A0);
  
   digitalWrite(S0, HIGH);
   digitalWrite(S1, LOW);
   digitalWrite(S2, LOW);
   Ysensor = analogRead(A0);
  
   display.setFont(ArialMT_Plain_16);
   display.drawString(0, 0, "X Value: " + String(Xsensor));
   display.drawString(0, 30, "Y Value: " + String(Ysensor));
  
   delay(100);
   display.display();
  }
  
  joysticks-example.ino

 • Video demo

Tài liệu tham khảo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam: