IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

ESP8266 - IoT WiFi Uno

Thiết kế sx tại Việt Nam
250.000 
Điểm tích lũy: 250 điểm
iot-wifi-uno-B53 [128]
Hết hàng

Mạch phát triển ứng dụng IoT dùng ESP8266 mã nguồn mở:

ESP8266 - IoT WiFi Uno với thiết kế tương thích với Arduino Uno, có MCU là module ESP-12E hổ trợ firmware chương trình Arduino giúp dễ dàng lập trình. Đặc biệt mạch có thể được lập trình để chạy các ứng dụng thu thập và điều khiển dữ liệu qua wifi.

Đặc điểm

 • CPU ESP8266
 • Hỗ trợ kết nối WiFi
 • Tương thích Arduino UNO
 • Có thể lập trình được bằng C/C++, Arduino IDE, Micropython, NodeMCU - Lua
 • Nguồn 9-24V hay 5V từ USB
 • 11 IO, 1 Analog in
 • 4 Mbytes Flash
 • Module ESP-12F chỉ 3.3VDC ( tối đa 3.6 VDC )

- Phần cứng KiCad: https://github.com/iotmakervn/iot-wifi-uno-hw

- Tài liệu hỗ trợ tại: https://arduino.esp8266.vn

Link Tiki: https://tiki.vn/ban-mach-esp8266-iot-wifi-uno-p502...

3D


Pinout

Fritzing part

Phần mềm

Ngôn ngữ lập trình:
 • Arduino
 • C/C++
 • Lua
 • Micropython

Processor

Flash:
4Mbytes
Giao tiếp không dây:
 • Wi-Fi
Interface:
 • ADC
 • GPIO
 • I2C
 • I2S
 • PWM
 • SPI
 • UART
RAM:
96Kbytes

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Adruino Board

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại