IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Mũi hàn 936

20.000 
Điểm tích lũy: 20 điểm
mui-han-936 [348]
Còn hàng
+

Gồm nhiều kiểu mũi hàn khác nhau thích hợp với yêu cầu khác nhau: T-K, T-I, T-IS, T-B.

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại