IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

SMD 5050 LED RGB WS2812B dây 30 led

98.000 
Điểm tích lũy: 98 điểm
led-day-smd-A51 [328]
Hết hàng

SMD 5050 LED RGB WS2812B dây 30 led

SMD 5050 LED RGB WS2812B dây 30 led sử dụng chip WS2812B nên có thể lập trình để điều khiển màu sắc độ sáng. Dễ dàng điều khiển, tương thích với Arduino. Với lớp phủ Silicon bên ngoài có thể chống nước hoàn toàn, đảm bảo an toàn khi sử dụng trong môi trường ẩm ướt.

Thông số kỹ thuật

 • IC điều khiển: WS2812B
 • Điện áp sử dụng: 5V-12V
 • Công suất: 9W/m
 • Màu hiển thị: Full color
 • Độ dài: 30 led/m
 • Có khả năng chống nước

Sử dụng cơ bản

 • Cài đặt thư viện

  • Thư viện Adafruit NeoPixel

  • Sau khi tải thư viện về, bạn mở cửa sổ Arduino, chọn Sketch --> Import Library… --> Add Library… sau đó chọn file .zip mà bạn vừa tải về để có thể sử dụng thư viện.

 • Kết nối dây

  Dây 30 led IoT WiFi Uno
  DI GPIO15
  5V 5V
  GND GND
 • Code mẫu

  #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  #define PIN 15 // Chan DI cua mach
  #define NUM_LED 30 //Tong so Led tren mach
  Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LED, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  
  void setup() {
   strip.begin();
   strip.setBrightness(30);
   strip.show();
  }
  
  void loop() {
   rainbowCycle(10);
  
  }
  
  void rainbowCycle(uint8_t wait) {
   uint16_t i, j;
  
   for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
    for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
     strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
    }
    strip.show();
    delay(wait);
   }
  }
  
  uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
   WheelPos = 255 - WheelPos;
   if(WheelPos < 85) {
    return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
   }
   if(WheelPos < 170) {
    WheelPos -= 85;
    return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
   }
   WheelPos -= 170;
   return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
  }
  
  
  
  LED_RGB_WS2812_5050.ino

 • Demo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

CODE MÂŨ (LED_RGB_WS2812_5050__1_.ino, 1 Kb) [Tải về]

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại