IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Vật tư phụ kiện

Plug sạc 8 cổng USB
plug-8-usb [781]
890.000 
+
Module khuếch đại âm thanh MAX98357 I2S
module-khuech-dai-max98357-i2s [780]
75.000 
+
Module khuếch đại OEP30W
module-oep30w [779]
80.000 
+
145.000 
+
30.000 
+
Cable Ethernet LAN 1m
cable-ethernet-1m-B24 [670]
30.000 
+
Bộ tản nhiệt cho Raspberry pi 3
tan-nhiet-nhom [664]
30.000 
+
Case Orange pi Zero Plus 2
case-orange-pi-zero-plus-B22 [647]
90.000 
+
Module Relay 5V DFRobot
module-relay-5v-dfrobot-B12 [642]
92.000 
+
Micro:bit Driver Expansion Board
espansion-micro:bit-board-B12 [641]
305.000 
+
Board mở rộng cho Micro:bit
board-mo-rong-micro-B12:bit [640]
285.000 
Hết hàng
Module Joystick DFRobot
module-joystick-dfrobot-B12 [639]
162.000 
+
Module Digital Buzzer DFRobot
module-buzzer-dfrobot-B12 [638]
75.000 
+
Module LED Digital DFRobot
module-led-dfrobot [637]
75.000 
+
Module button DFRobot
module-button-B12 [636]
75.000 
+
Hộp nhôm 55x30mm
case-nhom [628]
80.000 
+
Đế ra chân cho ESP32
de-ra-chan-esp32-B52 [613]
20.000 
+
LED traffic light 5V
led-giao-thong-A43 [612]
12.000 
Hết hàng
Cable USB to DC 5.5 x 2.1mm
cable-usb-to-dc-A24 [607]
18.000 
+
Hộp pin Micro:bit
microbit-box-B11 [562]
25.000 
+