IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Arduino

Arduino là một board mạch vi xử lý, nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với nhau hoặc với môi trường được thuận lợi hơn. Phần cứng bao gồm một board mạch nguồn mở được thiết kế trên nền tảng vi xử lý AVR Atmel 8bit, hoặc ARM Atmel 32-bit. Những Model hiện tại được trang bị gồm 1 cổng giao tiếp USB, 6 chân đầu vào analog, 14 chân I/O kỹ thuật số...

Bộ kit 37 sensor cho Arduino
kit-37-sensor [713]
320.000 
Hết hàng
Wibot S
wibot-s [550]
1.490.000 
Hết hàng
Combo Fruit Piano với board IoT Maker UnoX
combo-fruit-piano [528]
185.000 
+
Board IoT Maker UnoX
iotmaker-arduino [478]
135.000 
Hết hàng
Case Arduino Uno R3
case-arduino-A54 [428]
70.000 
+
Board Arduino CAN-BUS Shield
board-arduino-can-bus-D2 [397]
350.000 
+
Arduino Motor Shield VNH2SP30
motor-shield-snh2sp30-A21 [369]
280.000 
+
Hifive1 - RISC V
hifive1 [354]
2.500.000  2.350.000 
Hết hàng
Arduino Starter kit
arduino-starter-kit [347]
445.000 
+
Arduino Leonardo R3
LeonardoR3-D3 [26]
95.000 
Hết hàng
Arduino MEGA Protoshield V3
MEGAShield-D1 [25]
65.000 
+
Arduino Mega 2560 R3
Mega2560R3-D3 [24]
250.000  242.000 
Hết hàng
LilyPad Arduino 328
LILYPAD-D3 [23]
105.000  95.000 
Hết hàng
Arduino Pro Micro - 5V/16MHz
ARDUINO-PRO-MICRO-D3 [22]
160.000  120.000 
+
Arduino Nano 3.0
NANO30-D3 [21]
75.000 
+
Arduino Uno Proto Shield
UNOSHIELD-D2 [20]
65.000 
+
Arduino UNO R3
UNOR3-B74 [19]
140.000 
Hết hàng