IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Breadboard 400 tie-points

25.000 
Điểm tích lũy: 25 điểm
Breadboard-400-A14 [89]
Hết hàng

Breadboard 400 tie-points với 300 điểm cắm ở khu vực mạch IC và 4 đường rây để cắm nguồn ở hai bên với 100 điểm cắm.

Đặc điểm

  • Chất liệu : nhựa trắng ABS
  • Điện áp tối đa: 36VDC
  • Dòng tối đa : 2Amps

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam: