IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Breadboard 830 tie-points MB-102

30.000 
Điểm tích lũy: 30 điểm
BreadboardMB-102-A14 [38]
Còn hàng
+

Breadboard 830 tie-points MB-102 với 630 điểm cắm ở khu vực mạch IC và 4 đường rây để cắm nguồn ở hai bên với 200 điểm cắm.

Đặc điểm

  • Chất liệu : nhựa trắng ABS
  • Điện áp tối đa: 36VDC
  • Dòng tối đa : 2Amps
  • Kích thước Breadboard : 6.5 x 2.2 x 0.3in (165,1 x 54,6 x 8.5mm)


Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
  • Shield

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại