IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Cảm biến 9 DOF MPU-9250

110.000 
Điểm tích lũy: 110 điểm
cam bien MPU-9250-C153 [116]
Còn hàng
+

Cảm biến 9 DOF MPU-9250

MPU-9250 là một thiết bị 9 trục đoạn chuyển động kết hợp 3-trục con quay hồi chuyển, 3 trục gia tốc, 3-trục của từ, được nâng cấp từ MPU-6515.

Ứng dụng trong thiết kế thiết bị cầm tay và chơi game cầm tay, 3D điều khiển từ xa cho DTV được kết nối Internet và hộp giải mã, chuột 3D, cảm biến Wearable cho sức khỏe, tập thể dục và thể thao

Đặc điểm:

  • Nguồn cung cấp: 3-5V
  • Giao diện nối tiếp I2C và SPI
  • Giá trị Gyroscope trong khoảng: ± 250 ± 500, ± 1000, và ± 2.000 ° / giây (DPS)
  • Gia tốc trong khoảng: ± 2g, 4g ± ± 8g, và ± 16g.

Pinoit:

Hướng dẫn test sản phẩm

Sử dụng với board ESP8266 Wifi UNO và Arduino IDE

  • Kết nối chân:
MPU-9250 ESP8266 Wifi Uno
VCC 3.3V
GND GND
SCL GPIO5
SDA GPIO4
  • Thư viện sử dụng: MPU-9250

  • Source code: Basic_I2C.ino

  • Dấu hiêu nhận biết: Khi xoay chuyển module, thông số trên màn hình Arduino Serial thay đổi theo

Screenshot_from_2017-12-16_15-16-27

Thêm Datasheet MPU-9250A-01-v1.1.pdf

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Code mẫu (Basic_I2C.ino, 2 Kb) [Tải về]

Datasheet (PS-MPU-9250A-01-v1.1.pdf, 940 Kb) [Tải về]