IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Cảm biến độ ẩm đất

20.000 
Điểm tích lũy: 20 điểm
CAMBIENDAT-C94 [97]
Còn hàng
+

Cảm biến độ ẩm đất

Bộ sản phẩm gồm một cảm biến độ ẩm đất và một module chuyển đổi với ngõ ra Analog - Digital. Cảm biến độ ẩm đất được hoạt động với 2 chế độ ngõ ra (Analog & Digital), trạng thái đầu ra mức thấp (0V), khi đất thiếu nước đầu ra sẽ là mức cao (5V).

1. Cảm biến độ ẩm đất:

20170927_113919

Hai đầu đo của cảm biến được cắm vào đất để phát hiện độ ẩm. Dùng dây nối giữa cảm biến và module chuyển đổi. Thông tin về độ ẩm đất sẽ được đọc về và gởi tới module chuyển đổi.

2. Module chuyển đổi:

20170927_135012

Module chuyển đổi có cấu tạo chính gồm một IC so sánh LM393, một biến trở , 4 điện trở dán 100 ohm và 2 tụ dán. Biến trở có chức năng định ngưỡng so sánh với tín hiệu độ ẩm đất đọc về từ cảm biến. Ngưỡng so sánh và tín hiệu cảm biến sẽ là 2 đầu vào của IC so sánh LM393. Khi độ ẩm thấp hơn ngưỡng định trước, ngõ ra của IC là mức cao (1), ngược lại là mức thấp (0).

Đặc điểm

 • Điện áp hoạt động: 3.3V-5V
 • Kích thước PCB: 3cm * 1.6cm
 • Led báo hiệu
  • Led đỏ báo nguồn
  • Led xanh báo mức độ ẩm ở pin DO
 • Mô tả các pin trên module
Pin Mô tả
VCC 3.3V-5V
GND GND
DO Đầu ra tín hiệu số (0 và 1)
AO Đầu ra Analog (tín hiệu tương tự)

Ứng dụng:

Cảm biến độ ẩm đất có thể được sử dụng cho các ứng dụng nông nghiêp, tưới nước tự động cho các vườn cây khi đất khô, hoặc dùng trong các ứng dụng của hệ thống nhà thông minh.

Sử dụng cơ bản

Đọc giá trị analog từ pin AO của module và hiển thị dữ liệu độ ẩm lên Serial Monitor.

Kết nối

ESP8266 Module chuyển đổi
5V Vcc
GND GND
ADC AO

Code

void setup() {
 Serial.begin(9600); 
}
 
void loop() {
 
 Serial.print("Do am: ");
 Serial.println(analogRead(A0));
 
 delay(5000);
}

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Cắm trên Breadboard
 • Module