IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Cảm biến áp suất BMP280-3.3

90.000 
Điểm tích lũy: 90 điểm
cam-bien-ap-suat-C152 [109]
Còn hàng
+

Cảm biến áp suất GY BMP280

Mô tả sản phẩm

Cảm biến áp suất I2C/SPI BMP280 3.3V với chi phí thấp, độ chính xác cao, tiêu thụ điện năng thấp rất phù hợp với những ứng dụng thiết bị di động. Cảm biến có thể đo được áp suất khí quyển với độ chính xác ± 12 hPa và đo được nhiệt độ với độ chính xác ± 1.0 ° C. Ngoài ra, cảm biến còn có thể đo được độ cao ( ứng dụng việc áp suất khí quyển thay đổi theo độ cao).

Thông số kĩ thuật

 • Khoản đo áp suất : 300-1100 hPa ( tương ứng với + 9000 …- 500m so với mặt nước biển)
 • Độ chính xác tương đối ± 12 hPa (tương ứng với ± 1 m 950 ~ 1050hPa @ 25°C)
 • Độ chính xác tuyệt đối : ± 1 hPa (950 … 1050 hPa, 0 ~+ 40 ° C)
 • Hệ số bù nhiệt độ: 1.5 Pa/K, ứng với At 12.6cm /K (khoản 25~40°C tại 900hPa)
 • Khoản đo nhiệt độ: -40- + 85 ° C
 • Điện áp hoạt động: 3V3
 • Kích thước 11.5 x 14.5mm

Một số hình ảnh

bmp280 bmp280 bmp280_pinout

Demo test

BMP280 vs ESP8266 Demo

Hướng dẫn test sản phẩm

 • Cài đặt thư viện:

 • Thư viện Adafuit BMP280

 • Thư viện Adafruit Sensor

 • Download Code mẫu:

  #include <Adafruit_Sensor.h>
  #include <Adafruit_BMP280.h>
  #include <Wire.h>
  
  Adafruit_BMP280 bmp; // I2C
  
  void setup()
  {
   delay(2000);
   Serial.begin(9600);
   while(!bmp.begin()) {
    Serial.println("Not Connect BMP");
    delay(500);
   }
  }
  
  void loop()
  {
   Serial.println("Temperature: " + String(bmp.readTemperature()) + "*C");
   Serial.println("Pressure: " + String(bmp.readPressure()) + "Pa");
   Serial.println("Approx Altitude: " + String(bmp.readAltitude()) + "m");
   Serial.println("----------------------------------------");
   delay(4000);
  }
  
  bmp280_codetest.ino

 • Kết nối dây

BMP280 ESP8266 Wifi Uno
VCC 3.3V
GND GND
SCL GPIO5
SDA GPIO4
CSB 3.3V
SDO 3.3V

BMP280_connect

Tài liệu tham khảo

Processor

Interface:
 • I2C
 • SPI

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Cắm trên Breadboard
 • Module