IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Cảm biến ánh sáng MAX44009

80.000 
Điểm tích lũy: 80 điểm
MAX44009-C125 [105]
Hết hàng

Cảm biến ánh sáng MAX44009

Cảm biến ánh sáng MAX44009 là module giúp đo cường độ ánh sáng của môi trường với độ chính xác và độ bền cao. Cảm biến tiêu thụ dòng thấp, với phạm vi hoạt động rộng từ 0.045 lux đến 188000 lux và truyền nhận dữ liệu qua chuẩn giao tiếp I2C.

Thông số kỹ thuật

 • Điện áp: 1.7V - 3.6V
 • Khoảng đo: 0.045 Lux đến 188,000 Lux
 • Dòng điện: 0.65µA
 • Nhiệt độ: -40°C ~ +85°C
 • Địa chỉ tùy chọn: 1001 010x hoặc 1001 011x

Hướng dẫn sử dụng với board ESP8266 WiFi Uno:

 • Kết nối chân:
MAX-44009 ESP8266 Wifi Uno
VCC 3.3V
GND GND
SCL GPIO5
SDA GPIO4
 • Source Code:

test_MAX_44009.ino

 • Kết quả:

test_Max44009

Tài liệu tham khảo

Processor

Interface:
 • ADC
 • I2C

Sensor & Interface

Cảm biến:
 • Ánh sáng

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Cắm trên Breadboard
 • Module

Source code (test_MAX_44009.ino, 1 Kb) [Tải về]