IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Cảm biến mưa

20.000 
Điểm tích lũy: 20 điểm
cam-bien-mua-C155 [107]
Hết hàng

Với thiết kế đơn giản gồm: một lá chắn để nhận biết có mưa hoặc có nước xuất hiện tên bề mặt của lá chắn và phần module chuyển đổi tín hiệu giúp giao tiếp với các board mạch vi điều khiển, lẫn led báo hiệu để nhận biết trạng thái trên lá chắn.

Cảm biến hổ trợ hai loại ngõ ra tín hiệu là analog (tương tự) và digital (số), để có thể áp dụng linh hoạt tùy mục đích khác nhau.

Thông số kỹ thuật:

 • Điện áp: 3V - 5V
 • Ngõ ra:
  • DO: dạng digital - TTL có khả năng điều khiển trực tiếp Relay, Buzzer, …
  • AO: dạng analog
 • Có LED báo hiệu khi có mưa hoặc nước trên bề mặc lá chắn
 • Độ nhạy có thể được điều chỉnh thông qua chiết áp
 • Kích thước module chuyển đổi: 3.2cm x 1.4cm
 • Lá chắn sử dụng vật liệu chất lượng cao FR-04 hai mặt, bề mặt mạ niken, chống oxy hóa
 • Kích thước là chắn: 5.0cm x 4.0cm

Pinout cảm biến mưa iotmaker.vn

Code demo:

Kết nối

ESP8266 Module chuyển đổi
5V +Vcc
GND GND
ADC A0

Chương trình và kết quả giá trị analog đọc được từ cảm biến lên Serial Monitor:

<code>//@[IoT Maker Viet Nam](https://iotmaker.vn)

 
void setup() {
 Serial.begin(9600); 
}
 
void loop() {
 
 Serial.print("Rain: ");
 Serial.println(analogRead(A0));
 
 delay(5000);
}</code>

display_rain_value.ino

Kết quả đọc giá trị analog cảm biến mưa với Arduino

Chương trình hiển thị giá trị analog đọc được lên OLED:

<code>#include "SSD1306.h" // thu vien de hien thi OLED
#include <Wire.h>


int nRainIn = 0;     // khai bao chan ADC
int nRainVal;       // bien de doc gia tri ADC
SSD1306 display(0x3c, 4, 5);

char temperatureCString[10];

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 display.init();
 display.flipScreenVertically();
 display.setFont(ArialMT_Plain_24); // size chu
 pinMode(2, INPUT_PULLUP);
}
void loop()
{
 nRainVal = analogRead(nRainIn);
 Serial.print("\t Moisture Level: ");
 Serial.println(nRainVal);

 display.clear();
 display.drawString(0, 20, String(nRainVal)); // hien thi gia tri ADC
 display.drawString(10, 0, "IoTmaker");

 if(nRainVal < 320)
 {
  display.drawString(40, 20, ":STOP");
  display.drawString(00, 40, "the nay thoi");
 }
 else
 {
  display.drawString(40, 20, ":Xuong");
  display.drawString(0, 40, "them ti nua!");
 }

 display.display();
 delay(60);

}
</code>

rain_sensor.ino

Video

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Cắm trên Breadboard
 • Module