IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Cảm biến nhiệt độ Probe DS18B20

30.000 
Điểm tích lũy: 30 điểm
SENSOR-DS18B20-C141 [50]
Hết hàng

Mô tả sản phẩm

Cảm biến sử dung DS18B20, đầu ra Digital, được tích hợp trong ống thép không rỉ, độ nhạy cao cho phép bạn đo chính xác nhiệt độ trong môi trường ẩm ướt, với giao thức đơn giản 1-Wire. DS18B20 cung cấp 9-12 bit cấu hình đọc nhiệt độ trên giao thức 1-Wire, do đó bạn chỉ cần 1 dây để kết nối với một vi xử lý.

Việc sử dụng rất đơn gỉan, với bộ cảm biến 3 dây chỉ cần cấo nguồn cho module và kết nối dây Digital của module đến chân digital của vi điều khiển. Dữ liệu đọc được có thể hiển thị trên màn hình LCD, OLED hoặc cửa sổ Serial Monitor của trình biên dịch Arduino IDE.

Thông tin cảm biến

  • Điện áp đầu vào: 3.0-5.5V
  • Không thấm nước, không rỉ
  • Khoảng Nhiệt độ đo: -55 ° C đến +125 ° C
  • Độ chính xác từ ± 0.5 ° C trong khoảng -10 ° C đến +85 ° C
  • Giao diện: 1 Dây (One-Wire)
  • Đầu ra : VCC (Red), DATA (Blue), GND (Black)

Code demo

Chương trình hiển thị dữ liệu nhiệt độ đọc được lên OLED

Kết nối

ESP8266 Sensor
5V Dây đỏ
GND Dây đen
GPIO02 Dây vàng

Lưu ý: Người dùng có thể kết nối dây vàng của cảm biến đến bất cứ chân Digital nào của vi điều khiển.

Code

Probe_DS18B20.ino

Video

Sensor & Interface

Cảm biến:
  • Nhiệt độ

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

CODE (Probe_DS18B20.ino, 1 Kb) [Tải về]