IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Cảm Biến Siêu Âm SRF 05

40.000 
Điểm tích lũy: 40 điểm
SESOR-SIEUAM-SRF05-C91 [205]
Hết hàng

Cảm biến siêu âm SRF 05

Cảm biến siêu âm SRF 05 dùng để xác định khoảng cách trong phạm vi nhỏ. Cảm biến tuy chính xác, nhưng ko tuyệt đối, nhiễu vẫn lớn. Bên cạnh đó cảm biến dễ dàng kết nối với các MCU (Arduino, DSP, AVR, PIC, ARM…)

Thông số kĩ thuật

Thông số Giá trị
Điện áp hoạt động 5 VDC
Góc cảm biến < 15°
Phạm vi 2cm - 450 cm
Độ chính xác ~0.5cm
Kích thước 20 *45 * 15mm
Tín hiệu đầu ra Digital ( 0V - 5V)

Lưu ý: Cảm biến siêu âm càng xa thì càng bắt không chính xác, vì góc quét của cảm biến sẽ mở rộng dần theo hình nón, ngoài ra bề mặt xiên hay xù xì cũng làm giảm độ chính xác của cảm biến, thông số kỹ thuật ghi ở dưới đây là của nhà sản xuất test trong điều khiện lý tưởng, còn thực tế thì tùy theo môi trường làm việc của cảm biến

Kết nối

Kết nối với SRF-50

SRF-50 PIN Uno X PIN
VCC 5V
Trig GPIO13
Echo GPIO12
Out No Connect
GND GND

Code test

Code hoàn chỉnh

const unsigned int TRIG_PIN=13;
const unsigned int ECHO_PIN=12;
const unsigned int BAUD_RATE=9600;

void setup() {
  pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
  Serial.begin(BAUD_RATE);
}

void loop() {
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  const unsigned long duration= pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
  int distance= duration/29/2;
  if(duration==0){
    Serial.println("Warning: no pulse from sensor");
  }else {
    Serial.print("distance to nearest object:");
    Serial.println(distance);
    Serial.println(" cm");
  }
  delay(100);
}

const unsigned int TRIG_PIN=13;
const unsigned int ECHO_PIN=12;
const unsigned int BAUD_RATE=9600;

void setup() {
 pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
 pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
 Serial.begin(BAUD_RATE);
}

void loop() {
 digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
 

 const unsigned long duration= pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
 int distance= duration/29/2;
 if(duration==0){
  Serial.println("Warning: no pulse from sensor");
  } 
 else{
   Serial.print("distance to nearest object:");
   Serial.println(distance);
   Serial.println(" cm");
 }
 delay(100);
 }
code test

Thư viện dùng cho cảm biến SRF 05

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam: