IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Cảm Biến Siêu Âm SRF 05

40.000 
Điểm tích lũy: 40 điểm
SESOR-SIEUAM-SRF05 [205]
Còn hàng
+

CẢM BIẾN SIÊU ÂM HY-SRF05

Mô tả

Là phiên bản nâng cấp của SRF04, cảm biến siêu âm SRF05 dùng để xác định khoảng cách trong phận vi nhỏ. Cảm biến cung cấp phạm vi chính xác tuyệt vời và ổn định trong quá trình sử dụng, đồng thời dễ dàng kết nối với các MCU (Arduino, DSP, AVR, PIC, ARM…)

Thông số kĩ thuật

 • Điện áp vào: 5V
 • Dòng tiêu thụ : <2mA
 • Tín hiệu đầu ra: xung HIGH(5V) và LOW(0V)
 • Khoảng cách đo : 2cm – 450cm
 • Độ chính xác : 0.5cm
 • Kích thước: 204515mm
 • Góc cảm biến :<15 độ

Kết nối

 • Vcc -> 5 V
 • Trig -> pin 13 (digital pin)
 • Echo -> pin 12 (digital pin)
 • Out ->
 • GND -> GND

Một số hình ảnh

1 2 3 4

Code Test

 • Kết nối

connet

 • Code

const unsigned int TRIG_PIN=13;
const unsigned int ECHO_PIN=12;
const unsigned int BAUD_RATE=9600;

void setup() {
 pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
 pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
 Serial.begin(BAUD_RATE);
}

void loop() {
 digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
 

 const unsigned long duration= pulseIn(ECHO_PIN, HIGH);
 int distance= duration/29/2;
 if(duration==0){
  Serial.println("Warning: no pulse from sensor");
  } 
 else{
   Serial.print("distance to nearest object:");
   Serial.println(distance);
   Serial.println(" cm");
 }
 delay(100);
 }
code

Tài liệu tham khảo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam: