IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Module cảm ứng điện dung TTP229 16 nút

32.000 
Điểm tích lũy: 32 điểm
SENSOR-TTP229-16-C104 [46]
Còn hàng
+

Cảm ứng điện dung TTP229

Cảm Ứng Điện Dung TTP229 được thiết kế với IC TTP229 cảm ứng điện dung chuyên ứng dụng để làm bàn phím cảm ứng. Trong module này có thể sử dụng 8 nút độc lập hoặc lên đến 16 nút.

Thông số kĩ thuật

Thông số Giá trị
Điện áp làm việc 2.4V - 5.5V (DC)
Kênh cảm ứng 16
Kích thước 49.3 * 64.5 mm

Kết nối với TTP229

DHT-11 PIN Uno X PIN
VCC 5V
GND GND
SCL No Connect
SDO No Connect
OUT1 GPIO13
Các out put còn lại No Connect

Lưu ý: Chân dương (Katot) của bóng đén nối trở 1K ohm lên nguồn 5V. Chân âm (Anot) nối vào GPIO12.

Source code

Code hoàn chỉnh

#define TOUCH_IN1 	(13)  
#define LED 		(12)  

bool led_state = 0;
void setup()
{
 	pinMode(TOUCH_IN1,INPUT);
 	pinMode(LED,OUTPUT);
 	
  // turn off the light
 	digitalWrite(led,LOW);
}
void loop() {
 	while(digitalRead(TOUCH_IN1) == HIGH);
  while(digitalRead(TOUCH_IN1) == LOW)
  {
    // toggle led
    led_state ^= 1;
    digitalWrite(led, led_state);
  }
 	delay(100);
}

#define TOUCH_IN1  (13)  
#define LED   (12)  

bool led_state = 0;
void setup()
{
  pinMode(TOUCH_IN1,INPUT);
  pinMode(LED,OUTPUT);
  
  // turn off the light
  digitalWrite(led,LOW);
}
void loop() {
  while(digitalRead(TOUCH_IN1) == HIGH);
  while(digitalRead(TOUCH_IN1) == LOW)
  {
    // toggle led
    led_state ^= 1;
    digitalWrite(led, led_state);
  }
  delay(100);
}
code_test.ino

Tài liệu liên quan

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Cắm trên Breadboard
 • Module