IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Cảm biên chuyển động HC-SR501

30.000 
Điểm tích lũy: 30 điểm
SESOR-CHUYENDONG-SR501 [49]
Còn hàng
+

Cảm biên chuyển động HC-SR501

Cảm biến chuyển động HC-SR501 là cảm biến có khả năng nhận biết được một vật di chuyển vào vùng mà cảm biến hoạt động. Module cảm biến có thể điều chỉnh được độ nhạy nhờ 2 biến trở là Sx biến trở điều chỉnh độ nhạy của cảm biến, Tx biến trở điều chỉnh thời gian đóng của cảm biến, giúp cho cảm biến hoạt động phù hợp với những yêu cầu của người dùng.

Thông số kỹ thuật

 • Sử dụng điện áp: 4.5V - 20V DC
 • Điện áp đầu ra: 0V - 3.3V DC
 • Có 2 chế độ hoạt động:
  • (L) không lặp lại kích hoạt
  • (H) lặp lại kích hoạt
 • Thời gian trễ: điều chỉnh trong khoảng 0.5-200S
 • Góc quét <100 độ
 • Sử dụng cảm biến: 500BP
 • Khoảng các phát hiện: 2m -4.5m
 • Kích thước PCB:32mm x 24mm

Pinout

Cách sử dụng cơ bản

 • Kết nối với ESP8266
ESP8266 Sensor
5V VCC
GND GND
GPIO02 OUT

Pinout

 • Code
<code>
const int analogPin = A0;  // Flame Sensor (A0) to Arduino analog input pin A0

void setup() {
 Serial.begin(115200);
}

void loop() {
 // read the value of the Flame Sensor:
 int analogValue = analogRead(analogPin);
  Serial.println(analogValue); //serial print the FLAME sensor value
 delay(500);   
}

</code>

Code mẫu với arduino

NOTE: hoặc có thể kết nối pin OUT của sensor với bất kì GPIO nào của ESP8266

 • Kết quả

Trên serial monitor sẽ liên tục hiện ra các giá trị 0 và 1. Tương úng với 0 là không có di chuyển trong khu vực quét và 1 là có sự di chuyển.

Tài liệu tham khảo

Sensor & Interface

Cảm biến:
 • Chuyển động

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Cắm trên Breadboard
 • Module

Tài liệu hướng dẫn (flame_sensor.ino, 0 Kb) [Tải về]