IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Giao tiếp & chuyển đổi

Header thẳng nhiều màu
header-thang-nhieu-mau [256]
2.000 
+
còi 5V
buzzer-5v [522]
4.000 
Hết hàng
Đế ra chân ESP8266
de-ra-chan-esp8266-B52 [419]
10.000 
+
Hộp pin 1 cỡ 18650
hop-1-pin-18650-A13 [253]
15.000 
+
Module Micro SD card
module-sd-card-C14 [527]
18.000 
+
Bàn phím ma trận 4x4
ban phim ma tran [111]
20.000 
Hết hàng
Board khuếch đại âm thanh LM386
mach-khuech-dai-am-thanh-A45 [353]
20.000 
Hết hàng
Mạch chuyển đổi I2C cho LCD
mach-chuyen-doi-i2c-lcd-C71 [540]
20.000 
Hết hàng
Adapter USB to ESP-01 ESP8266
USB-ESP8266-C13 [78]
25.000 
+
Antenna SIM800L GPRS GSM
antenna-sim800l-C34 [148]
30.000 
Hết hàng
30.000 
+
Mạch chuyển USB to RS485
usb-to-rs485-C13 [611]
30.000 
Hết hàng
Cable USB-RS232
cable-usb-rc232-A11 [269]
35.000 
+
Driver Motor Shield L293D
Motor-Shield-L293D-A21 [168]
38.000 
+
40.000 
+
Module CJMCU-8574 I2C
CJMCU-8574-C154 [450]
45.000 
+
Header chuyển 3 chân HDMI to mini HDMI
hdmi-to-mini-hdmi-3-dau-B23 [627]
50.000 
Hết hàng
Module chuyển đổi USB - UART TLL CP2102
USB-UART-CP2102-C12 [77]
55.000 
+
Mạch sạc pin lipo
mach-sac-lipo-C131 [210]
55.000 
+
Module TB6612FNG motor drive
module-tb6612fng-motor-drive-A21 [449]
55.000 
Hết hàng