IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Giao tiếp & chuyển đổi

Đế ra chân ESP8266
de-ra-chan-esp8266-B52 [419]
10.000 
+
910.000 
Hết hàng
620.000 
Hết hàng
1.550.000  1.450.000 
Hết hàng
USB tester
usb-tester [261]
150.000 
Hết hàng
Test board ESP32
Test-board-ESP32-B61 [217]
450.000 
+
Module TB6612FNG motor drive
module-tb6612fng-motor-drive-A21 [449]
55.000 
Hết hàng
Module PCM5102 DAC giải mã I2S
pcm5102-dac-C11 [192]
320.000 
+
Module Multiplexer Breakout
8channel-cd4051-C154 [312]
65.000 
+
Module Micro SD card
module-sd-card-C14 [527]
18.000 
+
Module lõi sạc không dây PCBA Receiver
loi-sac-pcba-receiver-C134 [315]
75.000 
+
Module lõi sạc không dây PCBA
module-loi-sac-khong-day-C134 [292]
85.000 
+
Module Ethernet ENC28J60
ethernet-ENC28J60 [184]
85.000 
Hết hàng
Module CJMCU-8574 I2C
CJMCU-8574-C154 [450]
45.000 
+
Module chuyển đổi USB - UART TLL CP2102
USB-UART-CP2102-C12 [77]
55.000 
Hết hàng
Mạch sạc pin lipo
mach-sac-lipo-C131 [210]
55.000 
+
Mạch phát tín hiệu AD9850 DDS
mach phat tin hieu ad9850 [117]
340.000 
Hết hàng
Mạch chuyển đổi I2C cho LCD
mach-chuyen-doi-i2c-lcd-C71 [540]
20.000 
+
Mạch chuyển USB to RS485
usb-to-rs485-C13 [611]
30.000 
+
Jack cắm sạc pin Lithium
jack-cam-sac-pin-C131 [275]
70.000 
+