IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Kết quả tìm kiếmSản phẩm tìm thấy: 551

Power Adapter (For Stepmotor)
power-adapter-B83 [583]
260.000 
+
Module Lora SX1278 433MHZ
lora-sx1278-443mhz-C22 [268]
258.000 
+
Module ESP32 camera
esp32-camera-B61 [608]
255.000 
+
ESP8266 - IoT WiFi Uno
iot-wifi-uno-B53 [128]
250.000 
Coreless Motor 716 & gá động cơ (1 bộ - 4pcs)
Coreless-Motor-716-C136 [204]
250.000 
+
Tay hàn Hakko FX-8801 65W
soldering-hakko-65w [340]
250.000 
Hết hàng
Trạm hàn IoT Maker SR01
tram-han [344]
250.000 
Nguồn adapter 24VAC 3000mA
adapter-24VAC-3000mA [376]
250.000 
Hết hàng
E-ink 1.54 inch Good display
eink-1.54-inch-C74 [425]
250.000 
+
​Mạch đọc thẻ RFID LH-1000
mach-doc-rfid-lh-1000-A72 [463]
250.000 
Hết hàng
M5Stack Proto Board
m5stack-proto-board-B82 [590]
250.000 
+
M5Stack FRAME Install Components (2 Sets)
m5stack-frame-B84 [591]
250.000 
+
Camera Orange Pi 2MP
camera-orange-pi-200w-B22 [632]
250.000 
Hết hàng
USB RFID mini 125KHz
usb-rfid-125khz-A72 [677]
245.000 
+
Cảm biến vật cản Radar 220VAC
cam-bien-vat-can-radar-220vac-E2 [307]
240.000 
Hết hàng
Module VNG BLE nRF51822
module-ble-vng [375]
240.000 
Hết hàng
Mạch nạp 2.4G zigbee CC2530
mach-nap-zigbee-cc2530-C41 [496]
240.000 
Hết hàng
Mạch DC-DC giảm áp có màn hình hiển thị
mach-dc-dc-giam-ap-man-hinh [775]
240.000 
+
Module WiFi ESP8266 Relay 10A 220V
ESP8266Relay-A52 [80]
230.000 
Hết hàng
Module ZigBee CC2530+PA 2.4GHz 100mW
zigbee-CC2530+PA-C41 [186]
230.000 
Hết hàng