IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

SSD1306 OLED 128X64 1.3 inch - I2C

150.000 
Điểm tích lũy: 150 điểm
oled-1.3inch-i2c [508]
Hết hàng

Màn hình OLED độ phân giải 128x64, 1.3inch, driver SSD1306

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại