IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Kết quả tìm kiếmSản phẩm tìm thấy: 551

Module chuyển đổi USB - UART Lora CP2102
usb-uart-lora-C23 [408]
120.000 
Hết hàng
Module AC-DC HLK-5M12 220V - 12V/5W
hlk-12v-5w-A23 [431]
120.000 
+
Module AC-DC HLK-5M12 220V - 5V/5W
hlk-5v-5w-A23 [433]
120.000 
+
Module AC-DC HLK-5M12 220V - 3.3V/5W
hlk-3.3v-5w-A23 [434]
120.000 
Hết hàng
Bộ Case Raspberry pi Zero
case-raspberry-pi-zero [480]
120.000 
Hết hàng
Vòng đeo tay RFID IC+ ID
vong-tay-ic-id-A73 [542]
120.000 
+
Case Orange pi PC Plus
case-orange-pi-plus-B22 [546]
120.000 
+
Wireless LAN USB2.0 Adapter
usb-wifi [551]
120.000 
+
Cảm biến lực
force-sensor-C151 [598]
120.000 
Hết hàng
Nguồn Rapsberry Pi 4 5V 3A có công tắc
nguon-rpi-4-5v3a-B33 [755]
120.000 
Hết hàng
140.000  125.000 
+
Arduino UNO R3
UNOR3-B74 [19]
125.000 
Hết hàng
Nguồn cho Orange Pi 5V - 3A
ORGPI-PWR-B22 [72]
125.000 
+
165.000  125.000 
+
ESP32-WROOM-32U
esp32-wroom-32u-B62 [556]
125.000 
+
Nguồn Rapsberry Pi 5V 3A có công tắc
nguon-pi-3-5v-3a-B34 [744]
125.000 
Hết hàng
SH1106 OLED 128x64 1.3 inch - SPI
oled-1.33inch-C63 [500]
129.000 
+
SSD1306 OLED 128X64 1.3 inch - I2C
oled-1.3inch-i2c-C63 [508]
129.000 
+
Module SIM800L GPRS GSM
SIM800L-C31 [14]
180.000  130.000 
Hết hàng
Module LoRa Ra-02 SX1278 433M 10KM
lora-ra02-C51 [122]
130.000 
Hết hàng