IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Kết quả tìm kiếmSản phẩm tìm thấy: 551

Mạch điều khiển động cơ bước A3967
stepper-drive-a3967-A21 [167]
50.000 
+
USB có gắn 6LED
usb-C14 [222]
50.000 
+
Anten wireless 433MHz
anten-wireless-433mhz [308]
50.000 
+
Mini HDMI/USB/GPIO Raspberry Pi
mini-hdmi [406]
50.000 
Hết hàng
Anten wireless 433MHz 3.5 dBi
anten-433m-3.5dbi [410]
50.000 
Hết hàng
Anten wireless 2.4GHz 3.5dBi
anten-2.4ghz-3.5dbi [411]
50.000 
+
Vòng đeo tay RFID 13.56MHz
vong-tay-rfid-xanh-13.56mhz-A73 [458]
50.000 
Hết hàng
Header chuyển 3 chân HDMI to mini HDMI
hdmi-to-mini-hdmi-3-dau-B23 [627]
50.000 
Hết hàng
Module Wifi ESP8266 ESP-01
ESP01-B52 [4]
55.000 
Hết hàng
Module chuyển đổi USB - UART TLL CP2102
USB-UART-CP2102-C12 [77]
55.000 
+
Nguồn Adapter DC 9V 1A
nguon adapter-A81 [113]
55.000 
+
Cảm biến nhịp tim
nhip-tim-C115 [198]
55.000 
+
Mạch sạc pin lipo
mach-sac-lipo-C131 [210]
55.000 
+
Mạch sạc pin 3 cell 18650
mạch-sạc-pin-3-cell-18650-C132 [379]
55.000 
Hết hàng
Module TB6612FNG motor drive
module-tb6612fng-motor-drive-A21 [449]
55.000 
Hết hàng
Mô hình máy bay DIY
may-bay-diy [534]
55.000 
Hết hàng
LilyPad Arduino 328
LILYPAD-D3 [23]
105.000  60.000 
+
Vòng 12 LED RGB WS2812 5050
12LED-RGB-WS2812-C84 [82]
60.000 
+
Module LED 7 đoạn 4 số
7doan-4so-A21 [135]
60.000 
Hết hàng
Cảm biến tiệm cận kim loại LJ12A3
LJ12A3-sensor-C114 [143]
60.000 
Hết hàng