IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Led RGB WS2812B 5050

105.000 
+
LED RGB WS2812B dây 144 LED
led-day-rgb-144-led-A51 [625]
395.000 
+
170.000 
+
Vòng 16 LED RGB WS2812 5050
led-ring-16rgb-ws2812-A84 [473]
95.000 
Hết hàng
​SMD 5050 LED RGB WS2812B dây 60
smd-led-ws2812b-60-A51-led [472]
150.000 
+
SMD 5050 LED RGB WS2812B dây 30 led
led-day-smd-A51 [328]
120.000 
Hết hàng
LED RGB WS2812B
led-roi-rgb-A51 [314]
4.400 
+
Board 40 LED RGB WS2812B 5050
board-40-led-rgb [248]
250.000  220.000 
+
Vòng 8 LED RGB WS2812 5050
led-ring-8-rgb-C82 [245]
40.000 
Hết hàng
Line 8 LED RGB WS2812 5050
line-8-led-rgb-C83 [238]
35.000 
Hết hàng
Vòng 16LED 5050RGB
16-led-ring-C82 [201]
120.000 
+
Vòng 7 LED RGB WS2812 5050
ring-rgb-7-led-C82 [164]
40.000 
+
Module LED 3 màu RGB
led-3-mau-C125 [114]
25.000 
+
Board 4x4 LED RGB WS2812B 5050
LEDRGB-WS2812B-4x4-C83 [84]
75.000 
+
Vòng 8/12/16/24 LED RGB WS2812 5050
LEDRGB-WS2812-5vong-C85 [83]
280.000 
Hết hàng
Vòng 12 LED RGB WS2812 5050
12LED-RGB-WS2812-C84 [82]
60.000 
+