IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Module counter IR FC-03

20.000 
Điểm tích lũy: 20 điểm
module-counter-C111 [233]
Hết hàng

Module counter IR FC-03

 • Module counter IR FC-03 có tính năng chính là phát hiện vật cản đi quang khe hở giữa 2 đầu thu-phát tia hồng ngoại của module. Với tính năng này, người dùng có thể sử dụng module cho các tính năng đo tốc độ động cơ, đếm xung,…
 • Module có 2 đầu thu phát hồng ngoại với đầu số 2 có chứa diode phát tia hồng ngoại, đầu số 1 chứa 1 phototransistor để thu nhận tín hiệu hồng ngoại.

Thông số kĩ thuật

Thông số Giá trị
IC chính LM393
Điện áp hoạt động 3.3 V - 5 VDC
Tín hiệu trả về Analog (A0) / Digital (D0)
Chiều rộng rãnh 5mm
Kích thước 32 * 14 mm

Kết nối

FC-03 PIN Uno X PIN
VCC 5V
GND GND
DO GPIO4

Source code

#define INPUT 4

void setup() {
 pinMode(0,INPUT);
 Serial.begin(9600); 
}
 
void loop() {
 if (digitalRead(0) == 0)
 Serial.println("Khong co vat can");
 else 
 Serial.println("Co vat can"); 
 delay(2000);
}

#define INPUT 4

void setup() {
 pinMode(0,INPUT);
 Serial.begin(9600); 
}
 
void loop() {
 if (digitalRead(0) == 0)
 Serial.println("Khong co vat can");
 else 
 Serial.println("Co vat can"); 
 delay(2000);
}
module_counter.ino

Kết quả

module_counter

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Module

Code (module_counter.ino, 0 Kb) [Tải về]