IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

SSD1306 OLED 128X32 0.91 inch - IIC

115.000 
Điểm tích lũy: 115 điểm
oled-iic-0.91-inch-C62 [273]
Hết hàng

Mô tả sản phẩm:

SSD1306 OLED là màn hình hiện thị giao tiếp I2C, hiển thị hình ảnh đẹp, rõ nét, tiết kiệm năng lượng

Thông tin số kỹ thuật:

- Resolution: 128 x 64 dot matrix panel

- Power supply:

- VDD = 1.65V to 3.3V for IC logic

- VCC = 7V to 15V for Panel driving

- For matrix display

- OLED driving output voltage, 15V maximum

- Segment maximum source current: 100uA

- Common maximum sink current: 15mA

- 256 step contrast brightness current control

- Embedded 128 x 64 bit SRAM display buffer

- Pin selectable MCU Interfaces:

- 8-bit 6800/8080-series parallel interface

- 3 /4 wire Serial Peripheral Interface

- I2C Interface

- Screen saving continuous scrolling function in both horizontal and vertical direction

- RAM write synchronization signal

- Programmable Frame Rate and Multiplexing Ratio

- Row Re-mapping and Column Re-mapping

- On-Chip Oscillator

- Chip layout for COG & COF

- Wide range of operating temperature: -40°C to 85°C

Hướng dẫn sử dụng:

Linh kiện cần dùng:

- 1 Module Wifi Uno esp8266, 1 dây USB kết nối board với máy tính

- 1 SSD1306 OLED 128X32 0.91 inch - IIC

Kết nối phần cứng:

- Cắm OLED vào header có 4 chân 3V3, GND, SCL/GPIO04, SDA/GPIO05

- Kết nối board với máy tính bằng dây USB.


Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

CODE TEST (code-test-oled.ino, 4 Kb) [Tải về]

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại