IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

TCS3200 Cảm Biến Màu Sắc

95.000 
Điểm tích lũy: 95 điểm
TCS3200-sensor-color-C123 [99]
Hết hàng

Cảm biến màu TCS3200

Cảm biến màu TCS3200 tích hợp 1 dãy bộ dò ánh sáng quang bên trong, với mỗi cảm biến ứng với các màu đỏ, xanh lá, xanh dương. Các bộ lọc của mỗi màu được phân bố đều khắp cảm biến để loại bỏ sai lệch vị trí giữa các màu sắc. Bên trong cảm biến có bộ dao động tạo ra sóng vuông có tần số là tỷ lệ thuận với cường độ của màu sắc được lựa chọn.

Thông số kỹ thuật

  • IC: TCS3200
  • Nguồn cung: 3V-5VDC
  • Phát hiện tốt nhất khoảng cách 1cm

Schematic

Cách sử dụng cơ bản

  • Kết nối
ESP8266 Sensor
5V Vcc
GND GND
GPIO14 S0
GPIO12 S1
GPIO13 S2
GPIO15 S3
GPIO16 Out

Connect to ESP8266

  • Code

Code mẫu trên arduino

  • Kết quả

Các giá trị cảm biến đọc được sẽ in ra trên Serial monitor của phần mềm Arduino theo cấu trúc:

RED: (value) Green: (value) Blue:(value)

Với mỗi 1 màu sắc kết quả cho ra 1 khoảng giá trị của tần số, chúng ta dựa vào đó để cài đặt màu sắc tương ứng.

Tài liệu tham khảo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
  • Cắm trên Breadboard
  • Module

Code mẫu (color_sensor.ino, 1 Kb) [Tải về]