IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Cảm biến khí ga MQ2

38.000 
Điểm tích lũy: 38 điểm
SENSOR-KHI-MQ2-C105 [53]
Hết hàng

Cảm biến khí ga MQ2

Cảm biến khí ga MQ2 là một trong những loại cảm biến được sử dụng để nhận biết: LPG, i-butan, Propane, Methane , Alcohol, Hydrogen, Smoke và khí ga. Được thiết kế với độ nhạy cao, thời gian đáp ứng nhanh. Gía trị đọc được từ cảm biến sẽ được đọc về từ chân Analog của vi điều khiển.

Thông số kỹ thuật

 • Nguồn hoạt động: 5VDC
 • Dòng: 150mA
 • Tính hiệu tương tự (analog)
 • Hoạt động trong thời gian dài, ổn định
 • Thứ tự chân:
Chân Tính năng
VCC Nguồn
GND GND
A0 Analog
D0 Digital

Sử dụng cơ bản

 • Kết nối
ESP8266 MQ2
5V VCC
GND GND
ADC A0
 • Code

void setup() {
 Serial.begin(9600);
pinMode(A0,INPUT);
 Serial.println("Hello");

}

void loop() {
 
 Serial.println(analogRead(A0));
 delay(1000);
}
MAX9812_Microphone_Amplifier_Sound.ino

Sensor & Interface

Cảm biến:
 • Khí

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Cắm trên Breadboard
 • Module

CODE (MAX9812_Microphone_Amplifier_Sound.ino, 0 Kb) [Tải về]