IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Module cảm biến gia tốc MPU-6050 GY-521

50.000 
Điểm tích lũy: 50 điểm
SENSOR-GIATOC-MPU6050-C153 [47]
Hết hàng

Cảm biến trục MPU-6050

Module cảm biến gia tốc MPU-6050 GY-521 tích hợp gia tốc 3 trục + con quay hồi chuyển 3 trục giúp kiểm soát cân bằng hoặc định hướng chuyển động cho robot, máy bay, drone, tay cầm chơi game, hệ thống giữ thăng bằng cho camera/máy ảnh, nhận biết sự rơi, rung, lấc,…

Thông số kỹ thuật

 • Chip: MPU-6050 ( 16bit ADC, 16bit data out )
 • Giá trị Gyroscapes trong khoảng: +/- 250 500 1000 2000 degree/sec
 • Giá trị Acceleration trong khoảng: +/- 2g, +/- 4g, +/- 8g, +/- 16g
 • Giao tiếp: I2C
 • Nguồn sử dụng: 3V - 5V (DC)

Hướng dẫn test sản phẩm:

Sử dụng với board ESP8266 Wifi UNO và arduino IDE

 • Kết nối chân:
MPU-6050 ESP8266 WiFi Uno
VCC 3.3V
GND GND
SCL GPIO5
SDA GPIO4
 • Code

Source code

 • Dấu hiêu nhận biết: Khi xoay chuyển module, thông số trên màn hình Arduino Serial thay đổi theo.

Tài liệu tham khảo

Sensor & Interface

Cảm biến:
 • Gia tốc

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Cắm trên Breadboard
 • Module