IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Cảm biến hồng ngoại TCRT5000

20.000 
Điểm tích lũy: 20 điểm
sensor-module-hong-ngoai-C113 [224]
Hết hàng

Module cảm biến hồng ngoại TCRT5000

Module cảm biến hồng ngoại TCRT5000 dùng để phát hiện vật cản, màu trắng, đen, lấy dữ liệu xung,… Sử dụng một cảm biến hồng ngoại TCRT5000 phát hiện vật cản trong khoảng cách 1mm- 25mm.

Thông số kỹ thuật

 • Điện áp hoạt động: 3.3V- 5VDC
 • Dòng tiêu thụ 15mA
 • Khoảng cách phát hiện: 1mm ~ 25mm
 • Kích thước: 3.2cm X 1.4cm

Cách dùng cơ bản

 • Kết nối
ESP8266 TCRT5000
5V VCC
GND GND
ADC A0
 • Code demo

Chương trình hiển thị các gía trị analog thay đổi theo khoảng cách của cảm biến tới vật cản.

void setup() {
 Serial.begin(9600);

 Serial.println("Hello World");

}

void loop() {
 Serial.print("Analog value: ");
 Serial.println(analogRead(A0));
 Serial.println("/");
 delay(5000);
}
TCRT5000.ino

 • Kết quả

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

CODE (TCRT5000.ino, 0 Kb) [Tải về]