IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Cảm biến khoảng cách HC-SR04

30.000 
Điểm tích lũy: 30 điểm
SESOR-KHOANGCACH-SR05-C91 [48]
Còn hàng
+

Cảm biến khoảng cách HC-SR04

Cảm biến khoảng cách HC-SR04 là cảm biến dùng để xác định khoảng cách trong phạm vi nhỏ bằng cách phát sóng siêu âm. Cảm biến với độ chính xác chính xác khá cao (với khoảng cách nhận biết nhỏ nhất 3mm) và độ ổn định cao trong quá trình sử dụng, đồng thời dễ dàng kết nối với các MCU (Arduino, DSP, AVR, PIC, ARM…)

Các ứng dụng thường thấy với cảm biến như: xe tránh vật cản, xác định khoảng cách của vật thể đến cảm biến, hay mô phỏng làm radar…

Thông số kỹ thuật

 • Điện áp làm việc: 5V (DC)
 • Góc quét tốt nhất: 30°
 • Khoảng cách hoạt động: 2cm ~ 450cm
 • Khoảng cách nhận biết nhỏ nhất: 3mm
 • Pinout:
  • VCC
  • Trig(T)
  • Echo®
  • GND

Sử dụng cơ bản

 • Kết nối

  IoT WiFi Uno Sensor
  5V VCC
  GND GND
  GPIO15 Trig
  GPIO0 Echo
 • Code mẫu

  const int trig = 0;
  const int echo = 15;
  
  void setup()
  {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(trig, OUTPUT);
   pinMode(echo, INPUT);
  }
  
  void loop()
  {
   unsigned long duration;
   int distance;
  
   digitalWrite(trig, 0);
   delayMicroseconds(2);
   digitalWrite(trig, 1);
   delayMicroseconds(5);
   digitalWrite(trig, 0);
  
   duration = pulseIn(echo, HIGH);
  
   distance = int(duration / 2 / 29.412);
  
   Serial.print(distance);
   Serial.println("cm");
   delay(500);
  }
  
  Example code

Tài liệu tham khảo

Video ứng dụng

Sensor & Interface

Cảm biến:
 • Khoảng cách

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Đóng gói

Hình thức:
 • Cắm trên Breadboard
 • Module