IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Display

745.000 
Hết hàng
Màn hình LCD TFT 2.2 Inch 240x320 SPI ILI9341
tft-2.2inch-spi-C64 [554]
195.000 
Hết hàng
SSD1306 OLED 128X64 1.3 inch - I2C
oled-1.3inch-i2c-C63 [508]
129.000 
+
SH1106 OLED 128x64 1.3 inch - SPI
oled-1.33inch-C63 [500]
129.000 
+
E-ink 1.54 inch Good display
eink-1.54-inch-C74 [425]
250.000 
+
E-ink 2.13 inch 3 màu Good display
eink-2.13-inch-3-color-C74 [424]
280.000  260.000 
+
E-ink 2.13 inch Good display
eink-2.13-ink-C74 [423]
280.000  260.000 
Hết hàng
E-ink 2.7 inch Good display
eink-2.7-ink-C74 [422]
340.000 
Hết hàng
E-ink 2.9 inch Good display
eink-2.9-C75 [421]
350.000  335.000 
+
LCD text 1602
lcd-text-1605-C71 [371]
32.000 
+
Module camera OV7725
camera-ov7725 [326]
345.000 
Hết hàng
155.000 
Hết hàng
​Mạch hiển thị 8 LED MAX7219 7 đoạn
mach-8-led-7-doan-A21 [285]
75.000 
+
OLED shield IIC/I2C 0.66 inch
oled-shield-0.66inch-C62 [274]
155.000 
+
SSD1306 OLED 128X32 0.91 inch - IIC
oled-iic-0.91-inch-C62 [273]
115.000 
Hết hàng
LCD Text LCD2004
lcd-2004-C72 [249]
98.000 
+
Module led matrix MAX7219
matrix-MAX7219 [220]
60.000 
+
Module LED 7 đoạn 4 số
7doan-4so-A21 [135]
60.000 
Hết hàng
Camera A6C
camera-a6c-C33 [130]
50.000 
+
LCD TFT SPI 2.0 Inch
lcd spi-2.0-C65 [129]
130.000 
+