Ebook

Đội ngũ IoT Maker Việt Nam đã biên soạn một số Ebook để hỗ trợ các bạn trong quá trình bắt đầu tìm hiểu về IoT và lập trình căn bản dành cho người mới.

Có thể quá trình biên soạn còn nhiều sai sót, mong các bạn góp ý để chúng tôi hoàn thành tốt hơn!

- Ebook Tiếng Việt "Internet Of Things cơ bản" đầu tiên tại Việt Nam. Nội dung Ebook đặt trọng tâm vào các kiến thức cần phải nắm rõ để làm các sản phẩm Internet vạn vật (IoT) bao gồm phần lớn các chuẩn kết nối phổ biến cho IoT như HTTP, MQTT, Web Socket thông qua IP network over WiFi.

Các ngôn ngữ, công cụ phổ biến được hướng dẫn cơ bản như C/C++, NodeJS/Javascript, HTML, CSS
  • Các vấn để quan trọng trong việc phát hành 1 ứng dụng, sản phẩm IoT như: OTA, Cấu hình WiFi thiết bị, khởi động 1 Web Server
  • Các ứng dụng mẫu như: Xem giá bitcoin, Log nhiệt độ, độ ẩm và điều khiển thiết bị qua Internet.

Chương trình được xây dựng dựa trên board mã nguồn mở IoT WiFi Uno, tài liệu cộng đồng https://arduino.esp8266.vn.

Click để tải

- Ebook Tiếng Việt "Lập trình cho trẻ em với BBC micro:bit": hướng dẫn về lập trình (khối) Blockly giống như Scratch nhưng sử dụng Board mạch Micro:bit do BBC phát hành miễn phí cho toàn thế giới và phần mềm lập trình PTX do Microsoft phát triển. Micro:bit giúp trẻ em tiếp xúc với board mạch điều khiển trực quan, có thể ứng dụng thực tế, dễ dàng lập trình kéo thả và gây hứng thú cho trẻ nhỏ.

Click để tải