IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Kết quả tìm kiếmSản phẩm tìm thấy: 544

M5Stack ESP32 Camera
m5stack-esp32-camera-B82 [580]
360.000 
Hết hàng
M5GO IoT Starter Kit
m5go-iot-start [579]
2.599.000 
+
M5STACK Faces Micropython Pocket Computer
m5stack-micropython-pocket [578]
2.300.000 
Hết hàng
M5Stack ESP32 Arduino MPU9250 Development Kit(Grey)
m5stack-esp32-mcu9250-grey-B81 [577]
1.150.000 
+
M5Stack Fire Kit (New PSRAM version)
m5stack-fire-kit-B82 [575]
1.499.000 
+
M5Stack PLC-PROTO
m5stack-plc-proto-B82 [573]
560.000 
+
1.399.000 
Hết hàng
899.000 
Hết hàng
Kit ABC Maker
399.000 
Hết hàng
Hộp pin Micro:bit
microbit-box-B11 [562]
25.000 
+
Module ESP32-SOLO
esp32-solo-B62 [560]
155.000 
+
ESP-WROOM-02D
esp-wroom-02d [559]
90.000 
Hết hàng
ESP32-LyraT
esp32-lyrat-B54 [558]
590.000  499.000 
+
ESP32-WROOM-32D
esp32-wroom-32d-B62 [557]
160.000 
+
ESP32-WROOM-32U
esp32-wroom-32u-B62 [556]
160.000 
Hết hàng
Bơm nước 5V DC
bom-nuoc-5v-A43 [555]
25.000 
+
Màn hình LCD TFT 2.2 Inch 240x320 SPI ILI9341
tft-2.2inch-spi-C64 [554]
210.000 
Hết hàng
Raspberry Pi Model B+
raspberry-pi-b-+ [553]
1.100.000 
Cảm biến US-100
sensor-us-100-C91 [552]
95.000 
Hết hàng
Wireless LAN USB2.0 Adapter
usb-wifi [551]
120.000 
+