IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Kết quả tìm kiếmSản phẩm tìm thấy: 551

Adapter 24V- 2A
adaptor-24v-2a [293]
130.000 
Hết hàng
Adapter 24V- 3A
nguon-24v-3a [345]
130.000 
Hết hàng
Adapter AC/DC 24V5A
adapter-24v-5a [415]
150.000 
Hết hàng
Adapter Raspberry Pi 5v- 3A
adapter-5v-3a-B34 [341]
115.000 
+
Adapter USB to ESP-01 ESP8266
USB-ESP8266-C13 [78]
25.000 
+
Anten Lora 433HMz
anten-lora-433mhz [309]
80.000 
Hết hàng
Anten lora 433mHz
anten-lora [545]
18.000 
+
Anten SMA 2.4Ghz 2.5bdBi
anten-2.4ghz [471]
35.000 
Hết hàng
Anten wireless 2.4GHz 3.5dBi
anten-2.4ghz-3.5dbi [411]
50.000 
+
Anten wireless 433MHz
anten-wireless-433mhz [308]
50.000 
+
Anten wireless 433MHz 3.5 dBi
anten-433m-3.5dbi [410]
50.000 
Hết hàng
Antenna SIM800L GPRS GSM
antenna-sim800l-C34 [148]
30.000 
Hết hàng
Antenna wifi ESP8266 MT7681 3DBI
antenna-wifi-esp8266-C34 [147]
35.000 
+
Arduino CNC shield V3
shield-cnc-A4988 [509]
40.000 
Hết hàng
Arduino Leonardo R3
LeonardoR3-D3 [26]
95.000 
Hết hàng
Arduino Mega 2560 R3
Mega2560R3-D3 [24]
260.000 
Hết hàng
Arduino MEGA Protoshield V3
MEGAShield-D1 [25]
45.000 
+
Arduino Motor Shield VNH2SP30
motor-shield-snh2sp30-A21 [369]
280.000 
Hết hàng
Arduino Nano 3.0
NANO30-D3 [21]
70.000 
+
Arduino Pro Micro - 5V/16MHz
ARDUINO-PRO-MICRO-D3 [22]
160.000  110.000 
Hết hàng