IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Kết quả tìm kiếmSản phẩm tìm thấy: 545

ESP Auto flash
auto-flash-esp [635]
75.000 
+
Module WiFi ESP-WROOM-02
esp8266-wroom-02 [634]
90.000 
+
ESP32-PICO-KIT
ESP32-PICO-KIT [633]
265.000 
+
Camera Orange Pi 2MP
camera-orange-pi-200w [632]
250.000 
Hết hàng
Hộp nhôm 55x30mm
case-nhom [628]
80.000 
+
Header chuyển 3 chân HDMI to mini HDMI
hdmi-to-mini-hdmi-3-dau [627]
50.000 
+
Dây testboard 40 pin cho Raspberry
testboard-raspberry [626]
45.000 
+
LED RGB WS2812B dây 144 LED
led-day-rgb-144-led [625]
395.000 
+
Board Lora1278 IntoRobot-Ant
lora-1278-intorobot [624]
420.000 
+
Board SIM800C IntoRobot-Fox
sim800c-intorobot [623]
405.000 
Hết hàng
Board ESP32 IntoRobot-Fig
esp32-lora-intorobot [622]
385.000 
+
Module Lora 1278 IntoRobot-L7
lora-1278-intorobot-l7 [621]
205.000 
+
Lora Gateway IntoRobot GL-2100
lora-gateway-gl2100 [620]
1.850.000 
Hết hàng
Lora Gateway IntoRobot Gl-2000
lora-gateway-gl2000 [619]
1.750.000 
+
Orange Pi Zero Plus2
orange-pi-zero-plus2 [618]
650.000 
Hết hàng
Mạch điều khiển Modbus RTU 8 Relay 12V
modbus-8-relay-1 [617]
915.000 
Hết hàng
Mạch điều khiển Modbus RTU 8 RS485
modbus-8-relay [616]
485.000 
Hết hàng
Module ESP32 OLED V2.0
esp32-oled [615]
395.000 
+
390.000 
+
Đế ra chân cho ESP32
de-ra-chan-esp32 [613]
20.000 
+