IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Kết quả tìm kiếmSản phẩm tìm thấy: 547

Raspberry Pi 3 Model A+
raspberry-pi-3-model-a+ [652]
1.000.000 
Hết hàng
Case Orange pi Zero Plus 2
case-orange-pi-zero-plus-B22 [647]
90.000 
+
105.000 
+
ESP32-DevKitC- 32D
esp32-devkit-32d-B61 [645]
345.000 
Hết hàng
ESP-Prog
esp-frog-B61 [644]
395.000 
+
ESP8266-DevKitC WROOM 02D
esp8266-devkit-B51 [643]
295.000 
+
Module Relay 5V DFRobot
module-relay-5v-dfrobot-B12 [642]
92.000 
+
Micro:bit Driver Expansion Board
espansion-micro:bit-board-B12 [641]
305.000 
+
Board mở rộng cho Micro:bit
board-mo-rong-micro-B12:bit [640]
285.000 
Hết hàng
Module Joystick DFRobot
module-joystick-dfrobot-B12 [639]
162.000 
+
Module Digital Buzzer DFRobot
module-buzzer-dfrobot-B12 [638]
75.000 
+
Module LED Digital DFRobot
module-led-dfrobot [637]
75.000 
+
Module button DFRobot
module-button-B12 [636]
75.000 
+
ESP Auto flash
auto-flash-esp [635]
75.000 
+
Module WiFi ESP-WROOM-02
esp8266-wroom-02-B52 [634]
90.000 
+
ESP32-PICO-KIT
ESP32-PICO-KIT-B61 [633]
265.000 
+
Camera Orange Pi 2MP
camera-orange-pi-200w-B22 [632]
250.000 
Hết hàng
Hộp nhôm 55x30mm
case-nhom [628]
80.000 
+
Header chuyển 3 chân HDMI to mini HDMI
hdmi-to-mini-hdmi-3-dau-B23 [627]
50.000 
Hết hàng
Dây testboard 40 pin cho Raspberry
testboard-raspberry-B43 [626]
45.000 
+