IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

MADE IN VIỆT NAM

Smart Power Meter FL_PM1P
smart-power-meter-A61 [667]
750.000 
Hết hàng
Mạch Điều khiển động cơ DC Servo: MSD_AH
mach-dieu-khien-msd-ah-A61 [657]
799.000 
+
Mạch Điều khiển động cơ DC Servo: MSD_EH
mach-dieu-khien-msd-eh-A61 [656]
700.000 
Hết hàng
Mạch Điều khiển động cơ DC Servo: MSD_EM
mach-dieu-khien-msdem-A61 [655]
570.000 
Hết hàng
Mạch H-BRIDGE H
h-bridge-h-A61 [654]
410.000 
+
Mạch H-BRIDGE M
module-h-bridge-m-A61 [653]
320.000 
+
Kit ABC Maker
399.000 
Hết hàng
Wibot S
wibot-s [550]
1.490.000 
Hết hàng
SOM-ESP32-1
som-esp32-A63 [506]
650.000 
+
Máy khắc laser mini
may-khac-laser-mini [476]
950.000 
Hết hàng
Nguồn 12V 2A cho thiết bị đóng ngắt GSM Fukusei
nguon-12v-2a-gsm-fukusei [448]
80.000 
Hết hàng
Mạch Nạp Hung Cuong ISP PROG V2
mach-nap-spi-prog-A62 [440]
130.000 
+
Mạch nạp VNShop Programmer
mach-nap-vnshop-A62 [439]
185.000 
+
Mạch Nạp VNpro For 89S AVR NU
mach-nap-89s-avr-A62 [438]
80.000 
+
550.000 
+
Module VNG BLE nRF51822
module-ble-vng [375]
240.000 
Hết hàng
Trạm hàn IoT Maker SR01
tram-han [344]
250.000 
ESP32 IoT Uno
ESP32UNO [140]
490.000 
ESP8266 - IoT WiFi Uno
iot-wifi-uno-B53 [128]
250.000